នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចាស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន,ប្រធានមន្ទីរ...
នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចាស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន,ប្រធានមន្ទីរ

សកម្មភាពសង្គម | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Apr-2024
អនុក្រឹតលេខ៩១អនក្រ.បក ស្ដីពីការដំឡើងថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋានដល់អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ។
អនុក្រឹតលេខ៩១អនក្រ.បក ស្ដីពីការដំឡើងថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋានដល់អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Apr-2024
ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ត្រូវបើកដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការបើកប្រាក់បៀវត្សសរុបប្រចាំខែមេសា
ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ត្រូវបើកដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការបើកប្រាក់បៀវត្សសរុបប្រចាំខែមេសា តែមួយលើក យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2024
អនុក្រឹត្យលេខ៨៤ស្តីពីការកែប្រែ​ និងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ
អនុក្រឹត្យលេខ៨៤ស្តីពីការកែប្រែ​ និងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចេញឆ្នាំ២០២៤

អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2024
អនុក្រឹត្យលេខ៨៣ស្តីពី​ការកែប្រែ​ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃចេញឆ្នាំ២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ៨៣ស្តីពី​ការកែប្រែ​ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃចេញឆ្នាំ២០២៤

អនុក្រឹត្យ | កាលបរិច្ឆេទ: 03-Apr-2024