សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២...
ស្តីពីការជ្រើសរើងនិស្សិតអាហារូបករណ៏ថ្នាកើបរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៏របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020
អាហារូបករណ៍សម្រប់មន្រ្តីរាជការ សិក្សានៅ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្តល់ អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីរាជការ សិក្សានៅ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ចំនួន៣៣កន្លែង

អាហារូបករណ៍ | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020
ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ២០១៨-២០២៣
សៀវភៅក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ២០១៨-២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020
ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ថ្នាក់ និងការផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស និងបណ្ណសរសើរជូនមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សូមគោរពជូននូវសេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធី និងបែបបទ នៃការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ថ្នាក់ និងការផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស និងបណ្ណសរសើរជូន មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្

សេចក្តីជូនដំណឹង | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020
ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រះសីហនុ
នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ, នាយកដ្ឋាន បុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុង ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រះសីហនុ.....

កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 09-Oct-2020