កិច្ចប្រជុំកម្រិតបច្ចេកទេសដេីម្បីពិនិត្យនិងបញ្ចប់លេីការរៀបចំនីតិវិធីនៃការទទួលពាក្យប្រឡងតាមអនឡាញ ក្នុងក្របខណ្ឌប្រជែងជ្រេីសរេីសបេក្ខជនជាមន្ត្រីរាជការចូលបម្រេីការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ​ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
កិច្ចប្រជុំ | កាលបរិច្ឆេទ: 28-Sep-2021

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២១​ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីឌីអូ ZOOM, ​ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការទទួលពាក្យប្រលង​ បានសម្របសម្រួលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្រិតបច្ចេកទេសដេីម្បីពិនិត្យនិងបញ្ចប់លេីការរៀបចំនីតិវិធីនៃការទទួលពាក្យប្រឡងតាមអនឡាញ ក្នុងក្របខណ្ឌប្រជែងជ្រេីសរេីសបេក្ខជនជាមន្ត្រីរាជការចូលបម្រេីការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ​ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា​ សំដៅគាំទ្រ និងធានាដល់ដំណេីរការនៃការទទួលពាក្យ ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ប្រសិទ្ធភាព និងគោរពបាននូវវិធា​នការសុខាភិបាលឱ្យបានជាអតិបរមា។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់អនុគណៈកម្មការទទួលពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា​, វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ និងលោក​ លោកស្រីជាក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក​ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។