JV color JV color JV color
ទំព័រដើម របាយការណ៍

របាយការណ៍

ស្ថិតិរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១១​        ព័ត៌មានបន្ថែម​ ( PDF )