ដំណឹងថ្មីៗ :

អនុក្រឹត្យ

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Popular Articles

មន្ត្រី សហវ ដែលបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ​ពីសមាគម ​ស.ស.ម.ស.ហ.វ

សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ  នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីដូចខាងក្រោម៖  លោកស្រី សុខ រតនា ជាសមាជិកនៃ ស.ស.ប.ស.ហ.វ រតនាគារខេត្តស្វាយរៀង ។ លោកស្រី សុខ រតនា បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ដោយជម្ងឺគាំងបេះដូង ក្នុងជន្មាយុ ៤៣ឆ្នាំ។ស្របតាមពាក្យបណ្តាំរបស់លោកស្រី សុខ រតនា ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា…

Read More

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅ ចំណុះទីស្តីការក្រសួង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ…

Random Articles

ប្រជុំជាមួយប្រតិភូ អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លោក ប៊ិន កក្តដា ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក បានអញ្ជើញចូលរួមជួបប្រជុំជាមួយប្រតិភូ អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដឹកនាំដៅយ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ មាស សុខសេនសាន្ត ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង អនុលោមភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្ដែងករណីចាំបាច់។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួបពិភាក្សាជាបឋម និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យតំណាងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមានមតិយោបល់ និងត្រៀមឯកសារនានាដែលជាតម្រូវការសវនកម្ម…

Read More